අපව අමතන්න

shutterstock_124618837

සීමාසහිත පෙට් පැරඩයිස් සමාගම.

ලිපිනය: හැන්කූ උතුරු ජාත්‍යන්තර වෙළඳ වරාය, හුවාංපි දිස්ත්‍රික්කය, වුහාන්

දුරකථන: 0086 15629023225, 0086 13667100401

විද්යුත් තැපෑල:  hkbpenglei@zallfts.com, 1013945366@qq.com

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න